Samlat grepp kring socialförsäkringar

Skriftlig fråga 2010/11:161 av Gunther, Penilla (KD)

Gunther, Penilla (KD)

den 10 december

Fråga

2010/11:161 Samlat grepp kring socialförsäkringar

av Penilla Gunther (KD)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Det pågår en debatt om socialförsäkringar i allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet. Detta är inget konstigt då det påverkar människor i stor utsträckning. Enligt uppgift pågår utredningar på flera håll kring frågor inom socialförsäkringsområdet.

Först och främst finns den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S2010:04), men även Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, har flera utredningsuppdrag, till exempel kring tillämpningen av den nya sjukskrivningsprocessen. Det finns även önskemål och behov av en snabbare utredning kring det som av många upplevts som omänskligt, när människor hamnat ”mellan stolarna”, ett arbete som jag uppfattat pågår på departementet.

Min fråga till statsrådet är vilket arbete han har initierat för att ta ett samlat grepp kring alla dessa olika delar i syfte att få ett ännu bättre socialförsäkringssystem, där de som faktiskt saknar arbetsförmåga får ersättning från sjukförsäkringen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-10 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)