Ökad tillgänglighet

Skriftlig fråga 2010/11:160 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 10 december

Fråga

2010/11:160 Ökad tillgänglighet

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Många äldre, barnfamiljer och andra kan inte leva sina liv på ett bra sätt i de bostäder de en gång bosatt sig i eftersom husen saknar hiss. De tvingas överväga att flytta trots att de helst inte vill, och dessutom kanske det inte ens är möjligt eftersom bostadsbristen är stor.

Det innebär att många människor inte kan ta emot besök av vänner eller familjemedlemmar som av olika anledningar inte kan ta sig upp för trappor. Andra stängs inne i sina bostäder eftersom de inte kan ta sig ut eller in i huset, vilket i sin tur försämrar deras hälsa avsevärt. Och de som ändå försöker ta sig uppför trapporna ramlar och skadar sig eftersom deras kondition egentligen inte tillåter en sådan ansträngning. Även om man kan ta sig upp själv kanske kassen med mat blir omöjlig att få med sig. Även barnfamiljer får svårt att ta sig in och ut.

Hissar och för den delen också automatiska dörröppnare underlättar för väldigt många människor i deras vardag. Det finns ett stort antal flerfamiljshus som i dag saknar hiss. Ett investeringsstöd skulle underlätta för många boende och för fastighetsägare att kunna få en hiss i huset. Min fråga till statsrådet Stefan Attefall blir därför följande:

Avser statsrådet att ta initiativ till att det införs någon form av hisstöd eller investeringsstöd för flerfamiljshus för att öka tillgängligheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-10 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)