Makten över äldreomsorgen till de äldre

Skriftlig fråga 2010/11:159 av W Jonsson, Anders (C)

W Jonsson, Anders (C)

den 10 december

Fråga

2010/11:159 Makten över äldreomsorgen till de äldre

av Anders W Jonsson (C)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Kommuner har i dag möjlighet att erbjuda äldreomsorg enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Majoriteten av landets kommuner är på väg att införa den självklara rätten för äldre att själva bestämma vem som ska erbjuda hjälp och stöd.

LOV har inneburit en avgörande maktförskjutning inom äldreomsorgen från politiker och tjänstemän till de äldre och deras anhöriga. Det har lett till att konkurrens nu sker med kvalitet och inte med lägsta pris. Det har gett möjlighet för personal, framför allt kvinnor, i äldreomsorgen att bli entreprenörer inom sitt expertområde. Slutligen har det också gjort att kommuner fått kontroll på sina kostnader för äldreomsorg.

I Alliansens valmanifest klargjordes att en satsning skulle göras för att fler kommuner skulle införa fritt val för äldre inom äldreomsorgen med målet att alla kommuner senast 2014 skulle ha beslutat om valfrihet för den enskilde enligt LOV. Annars skulle tvingande lagstiftning övervägas.

Ett antal kommuner har nu klart deklarerat att man av ideologiska skäl ej tänker ge äldre makt över sin vardag genom att införa LOV i äldreomsorgen.

Min fråga till äldreminister Maria Larsson är:

När avser statsrådet att lägga ett lagförslag som gör alla kommuner skyldiga att införa lagen om valfrihetssystem, LOV, och därmed ge makten över äldreomsorgen till de äldre och deras anhöriga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-10 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)