Pensioner för scenkonstens aktörer

Skriftlig fråga 2010/11:158 av Gille, Agneta (S)

Gille, Agneta (S)

den 10 december

Fråga

2010/11:158 Pensioner för scenkonstens aktörer

av Agneta Gille (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Ända sedan pensionsreformen 1998 har de statsunderstödda musik‑, dans- och teaterinstitutionerna i Sverige haft synnerligen stora problem med nuvarande pensionssystem. För arbetsgivarna innebär det oförutsebara, oberäkneliga och ofta orättvisa kostnader. För arbetstagarna innebär det att många helt enkelt går miste om sina rättmätiga pensionspengar. Speciellt för yrkesgrupper som av naturnödvändighet har en låg pensionsålder – till exempel dansare och sångare – är pensionssystemet mer eller mindre en katastrof som i värsta fall kan medföra en sorts yrkesförbud.

I maj 2009 föreslog en utredning (SOU 2009:50) ett helt nytt pensionssystem som skulle lösa problemen för de statsunderstödda scenkonstinstitutionerna. Förslaget har applåderats av såväl arbetstagar- som arbetsgivarparterna. Det medför dessutom ingen ökad kostnad för staten.

Utredaren har i sitt betänkande poängterat att de omfattande beräkningar som utgör en viktig del av förslaget måste göras om ifall reformen skjuts upp och inte sjösätts per den 1 januari 2012 såsom föreslagits. Det brådskar alltså.

På kulturutskottets utfrågning av statssekreterare Perbo framgick att ett förslag kommer i vårpropositionen.

Avser statsrådet att verka för att det nya pensionssystemet skyndsamt införs enligt utredarens förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-10 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)