Personal till gruvprospektering i Västerbotten

Skriftlig fråga 2010/11:155 av From, Isak (S)

From, Isak (S)

den 9 december

Fråga

2010/11:155 Personal till gruvprospektering i Västerbotten

av Isak From (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Gruvnäringen är ryggraden i landets ekonomi och har särskilt stor betydelse för sysselsättningen i norra Norrlands inland. Det pågår ett antal prospekteringar här och verksamheten har nu tagit fart igen efter en svacka under finanskrisen. Det är etablerade gruvbolag som Boliden, Lappland Goldminers och LKAB, men även andra företag, som letar efter nya fyndigheter och är beredda att investera i provborrningar.

Verksamheten beräknas inom kort ligga på samma höga nivå som innan krisen, vilket är glädjande. Detta innebär att ett stort antal nya jobb skapas i bland annat Västerbottens inland. Problemet för gruvprospekteringsföretag är att få tag på kunnig personal. Det är beklagligt att regeringen inte har använt lågkonjunkturen till att höja kompetensen hos de arbetslösa. Det är ett stort slöseri med våra gemensamma resurser och försvårar möjligheten för länets arbetslösa att få ett arbete nu när konjunkturen har vänt.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att gruvföretagen i Västerbotten ska få tillgång till personal med rätt kompetens?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-09 Anmäld: 2010-12-09 Svar anmält: 2010-12-15 Besvarad: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)