Tågförseningarna i Mälardalen

Skriftlig fråga 2010/11:15 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 22 oktober

Fråga

2010/11:15 Tågförseningarna i Mälardalen

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Mälardalen är en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner, och tillsammans med Stockholmsområdet utgör regionen en viktig del i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Tusentals individer reser varje dag för att studera eller besöka vänner, men främst för att ta sig till sitt arbete.

Vintern 2009/10 var visserligen unik med problem med is på banor och mängder av tåg som ställdes in, men problemen med tågkommunikationerna är inget nytt. Förseningar och inställda tåg i SJ:s järnvägstrafik är periodvis alltför vanliga, och har varit så under en viss tid. SJ:s ledning har lovat bättring, men främst verkar olika myndigheter skylla på varandra.

Denna situation är ohållbar och järnvägstrafiken i Mälardalen, exempelvis sträckan Västerås–Stockholm tur och retur, måste få en ökad prioritering i regeringens arbete. Att kommunikationerna med tåg fungerar är viktigt för arbetsmarknaden och det underlättar dessutom möjligheten för enskilda att bo, studera och arbeta var man vill i regionen. Regeringen bör därför vidta åtgärder för att återskapa förtroendet för SJ:s verksamhet och förbättra kvaliteten i den service som SJ som bolag erbjuder. Staten är ägare av bolaget och har därmed ett stort ansvar.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att förbättra järnvägstrafiken, och därmed punktligheten, i Mälardalen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-22 Anmäld: 2010-10-26 Besvarad: 2010-10-28 Svar anmält: 2010-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-28)