Ersättningen till de privata apoteken

Skriftlig fråga 2010/11:149 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 7 december

Fråga

2010/11:149 Ersättningen till de privata apoteken

av Eva Olofsson (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I söndags rapporterade medierna att våra farhågor hade besannats om att privatiseringen av apoteken skulle leda till fördyrade kostnader för det allmänna. Genom den så kallade Hägglunds-tian, det vill säga det extra lockbete som regeringen bjuder på för att sälja ut vår gemensamma egendom, överför staten nära en halv miljard kronor per år direkt till de riskkapitalbolag som i dag äger merparten av landets privata apotek. Samtidigt får vi rapporter om hur människor med sällsynta sjukdomar får sina läkemedel indragna för att de kostar för mycket.

Regeringens egna utredare, Lars Reje, säjer i en kommentar att han anser att regeringen inte hade behövt införa extra incitament för att få investerare att köpa apotek när avregleringen skedde. Den så kallade Hägglunds-tian är snarare ett resultat av att regeringen valt att enbart lyssna på investerarna själva.

Min fråga till socialministern är:

Avser socialministern att se över reglerna för ersättning till de privata apoteken, som i huvudsak drivs av riskkapitalbolag, så att våra gemensamma skattepengar används till välfärd i stället för vinst i privata företag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-07 Anmäld: 2010-12-07 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)