Den nya sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2010/11:144 av Björlund, Torbjörn (V)

Björlund, Torbjörn (V)

den 3 december

Fråga

2010/11:144 Den nya sjukförsäkringen

av Torbjörn Björlund (V)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

De som drabbas av den nya sjukförsäkringen blir allt fler. Det kaos som ibland råder bland Försäkringskassans handläggare gör det inte bättre. Kunskapsnivån verkar vara alldeles för låg och reglerna är inte entydiga. Följande berättelse som kommit till mig kan vara typisk för hur det kan gå till. Personen i fråga är en kvinna i 35-årsåldern som haft en tarmsjukdom i 11 år och varit sjukskriven med heltidsersättning för det. Hon har opererats men inte blivit bättre och står i kö för ytterligare en operation. När hon för en tid sedan fick en ny handläggare på Försäkringskassan tyckte denna att hon var 100 procent frisk. Kvinnan överklagar och får som hjälp intyg från en specialist på tarmsjukdomar. När hon haft 10 olika handläggare lyckas hon bli halvt sjukskriven. Hon skriver in sig på Arbetsförmedlingen och får en praktik som hon klarar av att hantera i 1 ½ månad. När hon inte klarar av detta krävs hon på återbetalning av pengar trots att hon fått löfte om att hennes sjukskrivning ska vara vilande. Hon får i stället avslag på sin sjukskrivning. Kvinnan står i dag helt utan ersättning. Hon söker jobb men med de problem hon har är det i princip omöjligt att få en anställning som hon kommer att klara av. Denna kvinna har följt varje rekommendation och varje påbud från Försäkringskassan för att kunna återvända till arbetslivet i åtminstone någon del. Vid varje tillfälle har hon fått olika besked från olika handläggare som hon följt, trots att beskeden varit motsägande. Det man kan konstatera är att detta inte är en värdig behandling av en medmänniska. Frågan är hur och när statsrådet ska se till att kunskapsnivån hos Försäkringskassans handläggare ökar så att alla sjukskrivna kan behandlas lika, på ett humant och riktigt sätt.

Mot bakgrund av det anförda vill jag därför fråga om statsrådet Ulf Kristersson avser att ta något initiativ i frågan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-03 Anmäld: 2010-12-03 Besvarad: 2010-12-08 Svar anmält: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)