Regler för tullhantering

Skriftlig fråga 2010/11:142 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 3 december

Fråga

2010/11:142 Regler för tullhantering

av Gunnar Sandberg (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sedan några år tillbaka pågår i Jämtlands län ett mittskandinaviskt regionprojekt mellan kommunerna Krokom, Strömsund, Lierna och Nordli. Syftet är att skapa tillväxt och inflyttning samt att behålla den service som finns kvar i byarna i norra delarna av Jämtlands län och på motsvarande område i Norge på andra sidan gränsen. Projektet arbetar med frågor som arbetsgivaravgifter, boendefinansiering och bredbandsutveckling, men även tullfrågor är av stor betydelse för tillväxten.

Reglerna som styr in- och utförseln av varor i gränsområdet är omfattande och styrs av svenska Tullverket och norska Tollvesenet. Det är olika regler för olika varor och reglerna för företag och privatpersoner skiljer sig också åt. Det är minst sagt en djungel av regler att hålla reda på.

För många renägande samer utgör tullreglerna ett särskilt stort hinder. Det krävs dispens från gällande regelverk för att kunna skapa den flexibilitet som rennäringen och renslakterier och vidareförädlingsanläggningar i regionen efterfrågar. Tullfrågan utgör ett hinder även för övriga näringslivet. Det är många mindre företag inom regionen som kunde byta tjänster över gränsen om tullhanteringen skulle underlättas.

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta för att underlätta tullhanteringen i denna gränsregion?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-03 Anmäld: 2010-12-03 Svar anmält: 2010-12-09 Besvarad: 2010-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-09)