Stresstester av banker

Skriftlig fråga 2010/11:140 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 3 december

Fråga

2010/11:140 Stresstester av banker

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

I somras genomförde EU så kallade stresstester av ett stort antal europeiska banker. Syftet med testerna var att testa bankernas motståndskraft mot möjliga krisscenarier. Av de 91 banker som testades var det bara 7 stycken som inte klarade testet. Samtliga irländska banker klarade testet. Mot bakgrund av de irländska bankernas problem under senare tid finns det anledning att ifrågasätta testernas konstruktion. Flera kritiker har bland annat påpekat att en stor brist med sommarens tester var att de inte omfattade bankernas tillgångar till likviditet.

Min fråga till statsrådet Peter Norman är:

Avser statsrådet att inom ramen för EU-arbetet driva frågan om skärpta stresstester i allmänhet och frågan om att inkludera bankernas likviditet i testerna i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-03 Anmäld: 2010-12-03 Besvarad: 2010-12-08 Svar anmält: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)