Kränkningar av fackliga rättigheter i Kambodja

Skriftlig fråga 2010/11:14 av Brink, Josefin (V)

Brink, Josefin (V)

den 22 oktober

Fråga

2010/11:14 Kränkningar av fackliga rättigheter i Kambodja

av Josefin Brink (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Flera hundra arbetare i Kambodja har avskedats från sina jobb för att de deltagit i en strejk för höjda minimilöner. Enligt de fackliga organisationer som stod bakom strejken, var den laglig. Den kambodjanska regeringen hävdar däremot att strejken var olaglig, vilket strejkdrabbade arbetsgivare nu använder som förevändning för att sparka anställda som deltog i strejken.

En av de arbetsgivare som sparkat strejkande anställda är textilfabriken River Rich som bland andra anlitas av svenska H&M. De har dock, enligt uppgifter i medier, fått erbjudande att komma tillbaka till arbetet om de skriftligen ”erkänner” att strejken var olaglig. Detta är en uppenbar kränkning från företagets sida av grundläggande fackliga rättigheter.

Problemet är dock större än enskilda företags agerande. I IFS årliga rapport om situationen för fackliga rättigheter i världen ges en bild av hård repression mot fackligt aktiva i Kambodja. År 2009 infördes exempelvis ett förbud mot demonstrationer med fler än 200 deltagare. Strejker och demonstrationer som trotsade förbudet bemöttes med brutalt polisvåld. Arbetsgivare som utsätter fackliga företrädare för trakasserier, hot och våld ställs däremot ytterst sällan inför rätta, trots att Kambodja formellt sett har lagstadgad föreningsfrihet. Sammantaget är det tydligt att fackliga rättigheter systematiskt kränks av såväl arbetsgivare som myndigheter. Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att förhindra fortsatta kränkningar av fackliga rättigheter i Kambodja?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-22 Anmäld: 2010-10-26 Besvarad: 2010-10-28 Svar anmält: 2010-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-28)