Visbykorvetterna

Skriftlig fråga 2010/11:138 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 2 december

Fråga

2010/11:138 Visbykorvetterna

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Den svenska Försvarsmakten tog för snart ett år sedan leverans av de två första Visbykorvetterna utan att dessa först visats kunna avfyra sitt huvudvapen: robot 15.

Strax innan dess uttalade försvarsministern, i skriftligt svar på fråga från undertecknad, att ”provskjutning med robot 15 ingår som en del i den successiva förmågeökningen”.

Mot denna bakgrund vill jag nu fråga försvarsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att besked ska kunna ges om vid vilken tidpunkt provskott genomförs.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-02 Anmäld: 2010-12-02 Besvarad: 2010-12-08 Svar anmält: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)