Tågproblemen och regeringens agerande

Skriftlig fråga 2010/11:137 av Nylund Watz, Ingela (S)

Nylund Watz, Ingela (S)

den 2 december

Fråga

2010/11:137 Tågproblemen och regeringens agerande

av Ingela Nylund Watz (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trots erfarenheterna från förra vintern med enorma förseningar och inställda tåg verkar det som om regeringen, Trafikverket, SJ och SL är lika överraskade som tidigare när snö, is och kyla biter sig fast. Redan nu ser vi att förra årets kaos är på väg att upprepa sig. Risken är överhängande att resenärerna, ibland annat Stockholmregionen, får uppleva samma kaos som förra vintern med inställda tåg. Strandsatta resenärer blir vardag i regionen. Trafikverket, SJ och lokaltrafiken medger att de inte kommer att kunna upprätthålla en service trots löften om annat. Samtidigt som detta sker föreslår regeringen besparingar på underhållet på ca 70 procent. Dessutom saknas det för Stockholmsregionens del nära 700 miljoner av intäkter från trängselavgifterna, pengar som mycket väl skulle kunna användas till att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken i regionen.

Min fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd är vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta för att inte samma trafikkaos som förra året ska upprepas.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2010-12-02 Inlämnad: 2010-12-02 Svar anmält: 2010-12-08 Besvarad: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)