Personalpolitik i Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2010/11:135 av Sörenson, Anna-Lena (S)

Sörenson, Anna-Lena (S)

den 1 december

Fråga

2010/11:135 Personalpolitik i Försvarsmakten

av Anna-Lena Sörenson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Oroväckande uppgifter har framkommit i medierna att Försvarsmakten har avskedat anställda per sms.

Man frågar sig om detta är vanligt förekommande.

Min fråga till försvarsministern är om han bedömer att en sådan ordning är förenlig med regeringens syn på god personalpolitik och om han avser att vidta några åtgärder med anledning av vad som framkommit.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-01 Anmäld: 2010-12-01 Besvarad: 2010-12-08 Svar anmält: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)