Gravidas rätt till sjukpenning

Skriftlig fråga 2010/11:133 av Karlsson, Annelie (S)

Karlsson, Annelie (S)

den 1 december

Fråga

2010/11:133 Gravidas rätt till sjukpenning

av Annelie Karlsson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Svea hovrätt har i en dom slagit fast att Försäkringskassan agerat könsdiskriminerande när ett antal gravida kvinnor fått avslag på sin begäran om sjukpenning. Försäkringskassan har hävdat att de gravida kvinnorna inte varit sjuka utan ”bara” gravida. Detta trots att de hade så kallad foglossning och andra sjukdomssymtom.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har hävdat att Försäkringskassan agerat könsdiskriminerande, eftersom bara kvinnor kan bli gravida. Hade en icke-gravid man haft samma symtom skulle han ha fått sjukpenning, hävdar DO.

Försäkringskassan har överklagat Svea hovrätts dom till Högsta domstolen, eftersom de hävdar att man bara följt och tillämpat gällande lagstiftning.

Regeringen hävdar i senaste budgetpropositionen att frågan om gravidas rätt till sjukpenning måste analyseras ytterligare innan åtgärder vidtas. Att lagstiftningen måste ändras står helt klart. Det arbetet kan därför igångsättas omedelbart.

Min fråga till statsrådet är därför:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta i syfte att snabbt ändra lagstiftningen när det gäller gravidas rätt till sjukpenning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-01 Anmäld: 2010-12-01 Besvarad: 2010-12-08 Svar anmält: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)