Försäljning av Rymdbolagets satellitverksamhet

Skriftlig fråga 2010/11:131 av Åström, Karin (S)

Åström, Karin (S)

den 1 december

Fråga

2010/11:131 Försäljning av Rymdbolagets satellitverksamhet

av Karin Åström (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Sverige är en framgångsrik nation vad gäller utveckling av satelliter. Särskilt vad gäller kombinationen av pris, prestanda och innovationskraft. På det statliga Rymdbolaget finns en internationellt framstående spjutspetskompetens som har byggts upp under en mycket lång tid. Svensktillverkade satelliter har under åren utgjort eftertraktade plattformar för inte minst forskning kring klimatförändringarna, varav den senaste, Odin, fortfarande är aktiv. Dock innebär avkastningskraven på Rymdbolaget nu att satellitdivisionen och den där uppbyggda kompetensen riskerar att säljas ut och möjligen också lämna Sverige. Min fråga till statsrådet är därför:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa Rymdbolagets satellitkompetens?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-01 Anmäld: 2010-12-01 Besvarad: 2010-12-08 Svar anmält: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)