Åttaårsregeln inom betygssystemet

Skriftlig fråga 2010/11:130 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 1 december

Fråga

2010/11:130 Åttaårsregeln inom betygssystemet

av Gunilla Svantorp (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Regeringen har beslutat om en åttaårsregel som innebär att man inte får lägga ihop betyg från gymnasium och komvux till ett samlat betygsdokument om betygen är äldre än åtta år, något som ställer till stora svårigheter för människor som räknat med att det livslånga lärandet och möjligheterna att studera i vuxen ålder verkligen är möjligt. Åttaårsregeln är ett resursslöseri, både för individen och med samhällets resurser.

Ett slutbetyg eller avgångsbetyg från ett avslutat program eller gymnasieutbildning blir aldrig för gammalt, hur kan då enstaka kurser på ett samlat betygsdokument bli för gamla? Kunskaperna borde vara desamma.

Regeringen har backat på andra mindre frågor i de nya antagningsreglerna.

Därför vill jag fråga utbildningsministern vilka åtgärder han avser att vidta så att antagningsreglerna till högskolan säkerställer att det livslånga lärandet blir en verklig möjlighet även för vuxna med samlade betygsdokument äldre än åtta år.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-01 Anmäld: 2010-12-01 Besvarad: 2010-12-08 Svar anmält: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)