Statslösa palestinier

Skriftlig fråga 2010/11:13 av Eneroth, Tomas (S)

Eneroth, Tomas (S)

den 21 oktober

Fråga

2010/11:13 Statslösa palestinier

av Tomas Eneroth (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Situationen för statslösa palestinier har återkommande varit föremål för migrationspolitiska diskussioner, inte minst på grund av de svårigheter som finns när det gäller att bedöma skyddsskälen i de olika länder de asylsökande kommer ifrån. Och även om varje individ ska prövas utifrån sina egna, specifika skyddsskäl vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige, görs också generella bedömningar av förhållandena i ursprungsländerna regelbundet av Migrationsverket. Under senare tid har ett flertal statslösa palestinier från Irak (Bagdad) fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd. I några fall har beslutet ändrats av Migrationsdomstolen, men i flera fall har avslagsbeslutet bekräftats. Regeringen i Irak har då i flera fall deklarerat att de enbart är beredda att ta emot irakiska medborgare, det vill säga inte statslösa palestinier som varit boende i Irak. I några fall har också argumentet varit att man varit borta från sitt ursprungsland i mer än sex månader och därför inte har rätt att återvända – en argumentation som vi väl känner till från andra länder. Ett moment 22 uppstår där inget händer – därav min fråga till statsrådet.

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att ta till för att lösa situationen för statslösa palestinier som inte har något land att avvisas till?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2010-10-21 Inlämnad: 2010-10-21 Besvarad: 2010-10-27 Svar anmält: 2010-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-27)