Polisens informatörsverksamhet

Skriftlig fråga 2010/11:127 av Olsson, Lena (V)

Olsson, Lena (V)

den 1 december

Fråga

2010/11:127 Polisens informatörsverksamhet

av Lena Olsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Nyligen hölls en hearing vid Stockholms universitet om polisens verksamhet gällande informatörer, infiltratörer och brottsprovokation. I hearingen medverkade exempelvis advokater, åklagare och journalister. En allmän uppfattning under hearingen var att informatörsverksamheten behöver uppmärksammas mer och diskuteras på bland annat politisk nivå.

Informatörsverksamheten innebär att polisen skaffar sig kontakter inom kriminella grupperingar för att skaffa sig informationskanaler. Självklart utsätts informatörerna då för stora risker. Det görs också gällande att man, för att skydda metoderna och de inblandade personerna, förvanskar bevisning i rättegångar, vilket är något som självklart inte borde få förekomma i en rättsstat.

Att polisen kan ha nytta av att använda sig av informatörer är inte konstigt. Det som är konstigt är att detta inte är lagreglerat med tanke på de stora risker som uppstår och de oklarheter som råder när uppgifter sedan behövs i utredningar och rättegångar.

Min fråga till justitieministern är:

Avser justitieministern att vidta åtgärder för att utreda möjligheten att lagreglera polisens informatörsverksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-01 Anmäld: 2010-12-01 Besvarad: 2010-12-08 Svar anmält: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)