Bevarande av lökproduktionen i Sverige

Skriftlig fråga 2010/11:124 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 26 november

Fråga

2010/11:124 Bevarande av lökproduktionen i Sverige

av Krister Örnfjäder (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

2010 kan bli det sista året som lök odlas i Sverige. Skälet är att vi har ett förbud mot bekämpningsmedel som träder i kraft 2011. Ett förbud där vi ensidigt går före alla andra länder inom EU. I dag är Sverige i huvudsak självförsörjande då det odlas ca 25 000 ton varje år. Branschen sysselsätter ca 2 500 personer och har ett konsumtionsvärde på 300 miljoner.

Jag vill därför fråga närings- och energiministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att vi även i fortsättningen ska kunna producera lök i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)