Resurscentrum

Skriftlig fråga 2010/11:123 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 26 november

Fråga

2010/11:123 Resurscentrum

av Krister Örnfjäder (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Under 2009 har en översyn av resurscentrumen för kvinnors verksamhet genomförts på Näringsdepartementet. Resultatet av översynen visade att mål och inriktning måste tydliggöras.

Den 17 dec 2009 beslutade regeringen om ett verksamhetsbidrag och dess utformning, som skulle ge resurscentrumen en tydligare målbild.

Nu har, enligt uppgift, tolkningen av uppdraget att fördela verksamhetsbidraget till resurscentrumen åstadkommit mer problem än vad det gjort nytta. Risken är därför överhängande att i stället för att utveckla verksamheten riskerar den att minska.

Jag vill därför fråga närings- och energiministern vad hon har gjort eller tänker göra för att förhindra att verksamheten hos våra resurscentrum minskar och i stället ökar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)