Ekonomisk jämställdhet

Skriftlig fråga 2010/11:122 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 26 november

Fråga

2010/11:122 Ekonomisk jämställdhet

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

EU-kommissionen presenterade i september 2010 en strategi för jämställdhetsarbete på EU-nivå för åren 2010–2015. Strategin bygger vidare på tidigare arbete på jämställdhetsområdet inom EU. I strategin ingår åtgärder med fem prioriterade områden, där bland annat ekonomisk självständighet är ett sådant prioriterat område. Medlemsstaterna uppmuntras att vidta åtgärder i linje med strategin.

Det är bekant att män i Sverige tjänar mer än kvinnor och i motsats till kvinnorna vanligen har ett heltidsarbete. Kvinnornas ekonomiska underläge förstärks av att försämringarna i arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen främst drabbar dem.

Det finns studier som påvisar att ensamstående med barn lever på allt mindre och mindre inkomster. Den vanligaste familjeförsörjaren i dessa familjer är kvinnor. Socialstyrelsen har i dagarna rapporterat att barn som lever i fattiga familjer ökar för femte året i rad.

Vilken strategi har statsrådet för att öka den ekonomiska jämställdheten och därmed minska den ökande fattigdomen bland ensamstående föräldrar och deras barn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)