Regeländring inom sjukförsäkringssystemet

Skriftlig fråga 2010/11:120 av Omanovic, Jasenko (S)

Omanovic, Jasenko (S)

den 26 november

Fråga

2010/11:120 Regeländring inom sjukförsäkringssystemet

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Aktuella uppgifter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan visar att huvuddelen av dem som under detta år har utförsäkrats från sjukförsäkringen har blivit kvar eller återvänt till sjukförsäkringen. De är uppenbart för sjuka för att kunna arbeta, men har inte heller fått sådan rehabilitering att de kan återgå till arbetet.

Regeländringarna i sjukförsäkringssystemet har för många inneburit att de, trots att de är sjuka, helt står utan möjlighet att försörja sig. Även multisjuka personer har blivit av med sin sjukersättning, vilket har lett till betydande sociala konsekvenser – som till exempel vräkning – för dem. Allt fler är hänvisade till att leva på socialbidrag.

Under valrörelsen var det inte bara oppositionen som kritiserade orimligheterna i den nya sjukförsäkringen. Röster även inom regeringspartier krävde översyn av regler som av många uppfattas som omänskliga. Men ingenting händer. Vi får dagligen läsa och höra om människor som har förlorat allt och som inte har något som helst hopp om en egen försörjning och en bättre framtid.

När avser statsrådet att ta initiativ till att ändra reglerna inom sjukförsäkringssystemet så att sjuka människor åter kan få en värdig tillvaro och rehabilitering och kan återgå till arbete och egen försörjning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)