Arbetsmarknadsåtgärder för funktionshindrade och utförsäkrade

Skriftlig fråga 2010/11:119 av Nilsson, Kerstin (S)

Nilsson, Kerstin (S)

den 26 november

Fråga

2010/11:119 Arbetsmarknadsåtgärder för funktionshindrade och utförsäkrade

av Kerstin Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Enligt SCB sjönk sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga mellan 1998 och 2008 – en period med högkonjunktur – från 56 till 50 procent. I slutet av 2009 hade drygt 150 000 av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen en funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga. Under 2010 kommer dessutom drygt ca 42 000 personer att ha utförsäkrats från sjukförsäkringen och under resten av mandatperioden ytterligare ca 33 000.

Arbetsförmedlingen kommer således att få hantera en allt större grupp människor som av olika skäl har en nedsatt arbetsförmåga. Behovet av lämpliga åtgärder kommer att öka. Inte minst gäller detta personer som utförsäkras från sjukförsäkringen. Ett problem som påtalats tidigare när det gäller lönebidrag är att det krävs en handikappkod för att en person ska få ta del av insatsen. Många som utförsäkras är inte funktionshindrade, utan har i stället en historik som långtidssjukskrivna.

Anser arbetsmarknadsministern att de åtgärder som i dag finns att tillgå hos Arbetsförmedlingen är lämpliga och tillräckliga för alla de personer med nedsatt arbetsförmåga som, av olika skäl, är i behov av stöd och insatser för att kunna få ett arbete, och avser arbetsmarknadsministern att ta något initiativ i sammanhanget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)