Beskattning av syntetisk diesel

Skriftlig fråga 2010/11:118 av Karlsson, Christina (S)

Karlsson, Christina (S)

den 26 november

Fråga

2010/11:118 Beskattning av syntetisk diesel

av Christina Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Frågan om beskattning av syntetisk diesel har varit aktuell i riksdagen under de senaste åren genom frågor till finansministern och diskussioner i Skatteutskottet. Bakgrunden till detta är att regeringen i juni 2008 beslutade att ta bort skattelättnaderna för syntetisk diesel.

Syntetisk diesel kan tillverkas bland annat av naturgas eller av restgaser som facklas bort på raffinaderierna. På detta sätt tar man till vara en energikälla och utvecklar en ny form av diesel som alternativ till de traditionella drivmedlen.

Med tanke på att syntetisk diesel skulle minska utsläppen från trafiken och dessutom förbättra arbetsmiljön för alla de hundratusentals som är utsatta för dieselgaser i sitt arbete, skulle fortsatta skattelättnader vara viktiga för att öka dess användning.

I en interpellationsdebatt i januari 2009 anförde finansministern att han inte skulle utesluta möjligheten att syntetisk diesel skulle ha en lägre beskattning. I februari 2010 meddelade finansminister i ett frågesvar att frågan hade undersökts inom Finansdepartementet och var aktuell för noggranna överväganden.

Är finansministern i dag beredd att ta initiativ till en sänkning av skatten för syntetisk diesel, som tillverkas av naturgas eller restgaser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Svar anmält: 2010-12-03 Besvarad: 2010-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-03)