Sveriges skatteavtal med andra länder

Skriftlig fråga 2010/11:117 av Johnson, Jacob (V)

Johnson, Jacob (V)

den 26 november

Fråga

2010/11:117 Sveriges skatteavtal med andra länder

av Jacob Johnson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Riksrevisionen har nyligen lämnat en granskningsrapport till regeringen om Sveriges skatteavtal med andra länder. I rapporten konstateras bland annat att avtalstakten i form av nya eller omförhandlade skatteavtal successivt har sjunkit under den senaste tioårsperioden. Sedan 2004 har inte något nytt fullständigt skatteavtal undertecknats. Andra länder har varit mer aktiva, till exempel Nederländerna som tecknat 14 nya avtal och omförhandlat 29 under samma tidsperiod. Riksrevisionen diskuterar också vilken effekt den avtagande avtalstakten haft på konkurrenskraften i det svenska skatteavtalsnätet, och analysen indikerar att Sveriges relativa position försämrats.

En av förklaringarna till den sjunkande avtalstakten är att regeringen har prioriterat att förbättra transparensen och informationsutbytet inom skatteområdet, vilket även medfört att kompetensen för att förhandla fram nya skatteavtal minskat. Trots denna prioritering har Sverige ännu inte uppdaterat informationsutbytesartikeln i skatteavtalet med till exempel Schweiz, vilket Skatteverket efterlyser.

Sverige har i dag skatteavtal med 81 länder, och i den alltmer globaliserade ekonomin får fler länder – med vilka Sverige saknar skatteavtal – betydelse för svenska exportföretag. Det är även viktigt att omförhandla befintliga avtal, vilket exemplet Österrike visar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att förbättra arbetet med skatteavtal utan att det viktiga arbetet med att uppnå goda informationsbytesavtal med så kallade skatteparadis åsidosätts?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Svar anmält: 2010-12-03 Besvarad: 2010-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-03)