Kömiljarden

Skriftlig fråga 2010/11:116 av Hallengren, Lena (S)

Hallengren, Lena (S)

den 26 november

Fråga

2010/11:116 Kömiljarden

av Lena Hallengren (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Det är av största vikt att hälso- och sjukvården klarar av att ge vård inom vårdgarantins gränser. Socialminister Göran Hägglund har haft ansvaret för hälso- och sjukvården sedan mer än fyra år och har vid många tillfällen pekat ut den statliga kömiljarden (till de landsting som uppfyller vårdgarantin i tillräcklig omfattning) som lösningen på problemet med för långa väntetider i vården. Socialministern hävdar i alla sammanhang, senast i kammarens frågestund den 18 november, att kömiljarden har varit mycket framgångsrik. Den senaste redovisningen från Sveriges Kommuner och Landsting visar dock att endast 11 av 21 landsting klarar att ge vård i tid i tillräcklig omfattning för att alls få pengar från kömiljarden. Endast fyra landsting klarar kraven både när det gäller besök och operationer. Föregående mätning visade ännu sämre siffror. Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till socialministern:

Vilken statistik bygger socialministern sitt ställningstagande på när han hävdar att arbetet mot köer och väntetider i vården varit en framgång?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Besvarad: 2010-11-30 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-30)