Sexköpslagen

Skriftlig fråga 2010/11:112 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 25 november

Fråga

2010/11:112 Sexköpslagen

av Carina Hägg (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Sveriges sexköpslag var först i världen i sitt slag och har under senare år kommit att få efterföljare i flera länder, något som också stärker förutsättningarna att arbeta mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Det gäller både den som betalar för en sexuell förbindelse och den som utnyttjar en tillfällig sexuell förbindelse som någon annan betalar för. Jag skulle välkomna en straffskärpning. Tidigare i år lades utvärderingen Förbud mot köp av sexuell tjänst (SOU 2010:49) fram till regeringen. Den konstaterade att förbudet fungerar i praktiken och vilka positiva effekter kriminaliseringen har haft för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Men samtidigt fortsätter uppgifter att göra sig gällande att regeringen vidhåller sin avsikt att lägga fram ett lagförslag i syfte att riva upp sexköpslagen. Justitieminister Beatrice Ask har ansvar för att tydliggöra regeringens hållning i fråga om sexköpslagen.

Utvärderingen visade att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Min fråga är om justitieministerns arbete inriktas på att sexköpslagen ska stärkas eller att den ska rivas upp.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-25 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)