Utredningsväsendet

Skriftlig fråga 2010/11:110 av Hallengren, Lena (S)

Hallengren, Lena (S)

den 25 november

Fråga

2010/11:110 Utredningsväsendet

av Lena Hallengren (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Utredningsväsendet är en viktig del av det svenska politiska systemet. Utredningarna bygger på direktiv från regeringen och utgör en viktig del av beslutsunderlaget i många frågor. När utredningarna presenteras kan alla öppet granska och diskutera resultatet, vilket ökar kvaliteten i det politiska beslutsfattandet. En trend som dock bör diskuteras är att utredningar eller utredare på Socialdepartementets område blir aktörer i debatten och själva driver opinion under utredandets gång. Det har blivit vanligare att resultat, tyckanden, antaganden eller preliminära ställningstaganden presenteras successivt under utredandet. Den pågående Missbruksutredningen har vid ett flertal tillfällen genom tidningsintervjuer och artiklar framfört viktiga synpunkter på missbrukarvården. Eftersom utredningen inte är färdig är det dock oklart vilken status synpunkterna har. Förslag från den pågående men inte färdiga utredningen om gårdsförsäljning av alkohol har också redovisats i medierna. Att medierna publicerar nyheter är deras uppgift och helt naturligt. Min frågeställning gäller i stället regeringens agerande och om det är en medveten strävan och önskan från regeringens sida att utredningar ska jobba på detta sätt.

Vilken policy har socialministern när det gäller hur de utredningar som tillsatts på Socialdepartementets område ska arbeta och redovisa sina resultat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-25 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)