Vindkraftverk inom stoppområden

Skriftlig fråga 2010/11:109 av Johansson, Lars (S)

Johansson, Lars (S)

den 25 november

Fråga

2010/11:109 Vindkraftverk inom stoppområden

av Lars Johansson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Försvarsmakten har inlett en process i syfte att få bort en rad vindkraftverk inom stoppområden i närheten av ett flertal militära flygfält, trots att bygglov finns samt att vindkraftverken i några fall varit i drift i flera år. Det kan röra sig om hundratals vindkraftverk. Min fråga till försvarsministern är därför:

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder för att undvika att vindkraftverk inom försvarsmaktens så kallade stoppområden rivs eller hindras att uppföras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-25 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)