Världsaidsdagen

Skriftlig fråga 2010/11:107 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 24 november

Fråga

2010/11:107 Världsaidsdagen

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Den 1 december är den internationella världsaidsdagen. Hiv och aids är fortfarande det största hotet mot utveckling i många delar av världen. Anders Nordström utsågs nyligen till ny ambassadör med särskilt ansvar för hiv och aids. Därmed ska han ansvara för Sveriges internationella samarbete på hiv/aids-området. Inom EU arbetar krafter som katolska kyrkan för att underminera sexuella och reproduktiva rättigheter, något som påverkar bekämpandet av sexuellt överförbara sjukdomar. EU:s röst är försvagad. Och regeringen avstår från att främja de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESK-rättigheterna) genom att underteckna tilläggsprotokoll. Jag ser det som angeläget att stärka hälsofrågor som aktualiserats på grund av hiv och internationella förpliktelser i förhållande till mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter får inte inskränkas av stater eller andra aktörer. Regeringens prioritering för bekämpande av hiv och aids i förhållande till mänskliga rättigheter kan utvecklas. Jag efterfrågar inför världsaidsdagen regeringens mening härvidlag i former som direktiv är ett exempel på. 

Min fråga till statsrådet är vilka direktiv hon gett till den nyligen utsedda ambassadören med ansvar för hiv och aids i relation till mänskliga rättigheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)