Studentinflytandet på Sveriges högskolor och universitet

Skriftlig fråga 2010/11:105 av Andersson, Phia (S)

Andersson, Phia (S)

den 24 november

Fråga

2010/11:105 Studentinflytandet på Sveriges högskolor och universitet

av Phia Andersson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Vid kårobligatoriets avskaffande uttryckte vi socialdemokrater vår oro för att studentinflytandet skulle minska i takt med att kårerna tappade medlemmar. Vi befarade att färre medlemmar både skulle försämra representativiteten och urholka kårernas ekonomi – och därmed försvaga deras möjligheter att tillvarata studenternas intressen.

Att ett oförändrat studentinflytande skulle kosta pengar var alla överens om. Regeringen valde dock att inte finansiera förändringen till mer än en fjärdedel av vad som behövdes.

Studentkårerna har enligt uppgift i tidningen Studentliv halverat sina medlemstal. Även om det finns stora geografiska och även ämnesvisa skillnader så handlar det totalt sett om ett medlemsras. På högskolan i Skövde är exempelvis endast nio procent av studenterna nu medlemmar i kåren.

Mot bakgrund av att utvecklingen blev så som många befarade så är min fråga hur utbildningsministern avser att förbättra studenternas möjligheter till inflytande på Sveriges högskolor och universitet.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)