Visumansökningar på svenska konsulat

Skriftlig fråga 2010/11:104 av Heydari, Shadiye (S)

Heydari, Shadiye (S)

den 24 november

Fråga

2010/11:104 Visumansökningar på svenska konsulat

av Shadiye Heydari (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I dag kan man bara söka visum till Sverige på svenska ambassader. Då Sverige inte har representation i form av ambassader i alla länder tvingas många människor åka till grannländer för att söka visum. Dessa resor kan vara både dyra, riskfyllda och tidsödande. Med dagens teknik borde det vara möjligt även för konsulaten att kunna ta emot visumansökningar.

Min fråga är därför om utrikesministern är redo att ta initiativ till att se över möjligheterna att ta emot visumansökningar även på svenska konsulat.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-06 Svar anmält: 2010-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-06)