Migrationsverkets bostadsanskaffning

Skriftlig fråga 2010/11:101 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 24 november

Fråga

2010/11:101 Migrationsverkets bostadsanskaffning

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Migrationsverket har ett uppdrag av regeringen att svara för mottagande och introduktion av nyanlända flyktingar. För att lyckas krävs en god dialog och ett gott samarbete med landets kommuner.

Kommunerna har en nyckelroll i arbetet för att skapa en bra integration, oavsett hur staten väljer att organisera mottagandet. I Västmanland har vi dock uppmärksammats på att Migrationsverket införskaffat bostäder i Arboga kommun avsedda för flyktingar utan att en tillfredsställande dialog först förts med kommunen. Även i ett antal andra kommuner har det framkommit att Migrationsverket skaffar bostäder utan tillräcklig dialog med berörd kommun. Jag anser att detta försvårar arbetet med att sluta överenskommelser och förmå kommunerna att integrera flyktingarna väl i det svenska samhället.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Tobias Billström vilka åtgärder han och regeringen avser att vidta för att förbättra mottagandet i landets kommuner.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)