Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Torsdag den 5 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:82

Föredragningslista

2019/20:82

Torsdagen den 5 mars 2020

Kl.

13.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 13 februari

Avsägelse

2

Stefan Lundgren som riksrevisor fr.o.m. den 1 april

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2019/20:355 av Ellen Juntti (M)
Ungdomsbrottsligheten

4

2019/20:356 av Tobias Andersson (SD)
Ungdomsrån och förakt mot svenskar

5

2019/20:362 av Niklas Wykman (M)
Åtgärder mot ungdomsrån

6

2019/20:365 av Katja Nyberg (SD)
Straffrabatt för unga lagöverträdare

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Försvarsutskottets betänkanden

7

Bet. 2019/20:FöU3 Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1 res. (C)

8

Bet. 2019/20:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2 res. (M, KD, L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:AU7 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

24 res. (M, SD, V, KD, L)

Frågestund kl. 14.00

10

Frågor besvaras av:
Socialminister Lena Hallengren (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Anna Hallberg (S)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.