Förordning om programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027

Fakta-pm om EU-förslag 2017/18:FPM147 : KOM (2018) 434

KOM (2018) 434

Förordning om programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027

[konvertering pågår]

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.