Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025

Departementsserien 2019:8

ds 2019 8

Innehåll

Missiv...............................................................................

11

1

Inledning..................................................................

17

2

Att göra säkerhetspolitiska bedömningar ......................

21

2.1

Tillbakablick............................................................................

21

2.2

Svårigheterna i att göra säkerhetspolitiska bedömningar.....

24

2.3

Konsekvenser ..........................................................................

25

3

Globala trender och tendenser ....................................

27

3.1

Demografi, ekonomisk utveckling och demokrati ...............

27

3.2

Digitalisering och teknikutveckling.......................................

29

3.3

Geopolitikens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.