221125 FAC-utveckling, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EAAE6

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor –

utveckling

28 novem ber 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Uppföljning av toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen

-Diskussion

4.Team Europe vid krishantering:

– Ukraina

– Afghanistan

-Diskussion

5.Övriga frågor