FAC försvar, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EA27C

Försvarsdepartementet

Rådet för utrikes frågor (försvarsministrarna) den 15 november 2022

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

EU:s höga representant Josep Borrell väntas informera om aktuella frågor på det säkerhets- och försvarspolitiska området.

4. Försvarsförmågor och operativa förutsättningar

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Pål Jonson

Diskussionens innehåll: Försvarsministrarna förväntas diskutera förmågeutveckling och försvarsinitiativ i EU samt de föränderliga operativa förutsättningar som den samlade europeiska försvarsförmågan står inför.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar diskussioner om hur förmågeutvecklingsprocesser och försvarsinitiativ i EU kan användas för att stödja den samlade europeiska försvarsförmågan i samklang med Nato.

Regeringen anser att förmågeutveckling i grunden är ett nationellt ansvar, samtidigt som samarbete är en viktig komponent i utvecklandet av förmågor.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Dagordningspunkten har inte tidigare diskuterats i försvarsministerformat, varför information till försvarsutskottet och samråd med EU-nämnden avseende det specifika temat inte tidigare skett. Förmågeutveckling och försvarsinitiativ i EU som

del av den Strategiska kompassen informerade regeringen försvarsutskottet om den 12 maj 2022 inför utrikesrådets möte i försvarsministerformat den 18 maj 2022. Inför detta möte skedde samråd med EU-nämnden den 13 maj 2022.

----------------------------------------------------------------

2 (2)