Dagordning för rådet konkurrenskraft - inre marknad och industri

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D4DFF

 1. Godkännande av dagordningen
 2. Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet   
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet 
 3. Slutsatser om en fördjupad inre marknad för en kraftfull återhämtning och ett konkurrenskraftigt, hållbart Europa
  Riktlinjedebatt
  Godkännande 
 4. Resiliens och återhämtning: förstärkning av den europeiska industrins internationella konkurrenskraft
  Riktlinjedebatt 
 5. Övriga frågor