[inget dokument]

Betänkande 2010/11:KU29 Finns inget dokument med beteckning KU29

Finns inget dokument med beteckning KU29
2010/11:KU29  

Konstitutionsutskottets betänkande

2010/11:KU29

 

Detta nummer användes inte.

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.