Granskningsbetänkande del 2

Betänkande 2010/11:KU20

Innehållsförteckning
Bilaga
Del 2 Utredningsmaterial ................................................................................ 3
Bilaga A1.1.1 ............................................................................................... 3
Bilaga A1.1.2 ............................................................................................... 6
Bilaga A1.1.3 ............................................................................................. 11
Bilaga A1.1.4 ............................................................................................. 13
Bilaga A1.2.1 ............................................................................................. 14
Bilaga A1.2.2 ............................................................................................. 16
Bilaga A1.3.1 ............................................................................................. 22
Bilaga A1.3.2 ............................................................................................. 23
Bilaga A1.4.1 ............................................................................................. 27
Bilaga A1.4.2 ............................................................................................. 29
Bilaga A1.5.1 ............................................................................................. 31
Bilaga A1.5.2 ............................................................................................. 34
Bilaga A1.6.1 ............................................................................................. 41
Bilaga A1.6.2 ............................................................................................. 43
Bilaga A1.6.3 ............................................................................................. 45
Bilaga A2.1.1 ............................................................................................. 48
Bilaga A2.1.2 ............................................................................................. 50
Bilaga A2.1.3 ............................................................................................. 59
Bilaga A2.1.4 ............................................................................................. 64
Bilaga A2.2.1 ............................................................................................. 66
Bilaga A2.2.2 ............................................................................................. 68
Bilaga A2.3.1 ............................................................................................. 74
Bilaga A2.3.2 ............................................................................................. 76
Bilaga A2.3.3 ............................................................................................. 81
Bilaga A2.4.1 ............................................................................................. 84
Bilaga A2.4.2 ............................................................................................. 85
Bilaga A2.5.1 ............................................................................................. 92
Bilaga A2.5.2 ............................................................................................. 93
Bilaga A2.5.3 ............................................................................................. 98
Bilaga A2.5.4 ........................................................................................... 121
Bilaga A2.5.5 ........................................................................................... 123
Bilaga A2.6.1 ........................................................................................... 129
Bilaga A2.6.2 ........................................................................................... 132
Bilaga A2.6.3 ........................................................................................... 167
Bilaga A2.6.4 ........................................................................................... 174
Bilaga A3.1.1 ........................................................................................... 177
Bilaga A3.1.2 ........................................................................................... 179
Bilaga A3.1.3 ........................................................................................... 219
Bilaga A3.2.1 ........................................................................................... 222
Bilaga A3.2.2 ........................................................................................... 223
Bilaga A3.3.1 ........................................................................................... 226
Bilaga A3.3.2 ........................................................................................... 228
Bilaga A4.1.1 ........................................................................................... 232
Bilaga A4.1.2 ........................................................................................... 234
2010/11:KU20
1

Bilaga A4.1.3 ........................................................................................... 239
Bilaga A4.1.4 ........................................................................................... 243
Bilaga A4.1.5 ........................................................................................... 247
Bilaga A4.1.6 ........................................................................................... 250
Bilaga A4.1.7 ........................................................................................... 274
Bilaga A4.1.8 ........................................................................................... 295
Bilaga A4.1.9 ........................................................................................... 296
Bilaga A4.2.1 ........................................................................................... 312
Bilaga A4.2.2 ........................................................................................... 313
Bilaga A4.3.1 ........................................................................................... 341
Bilaga A4.3.2 ........................................................................................... 342
Bilaga A4.4.1 ........................................................................................... 346
Bilaga A4.4.2 ........................................................................................... 347
Bilaga A4.5.1 ........................................................................................... 349
Bilaga A4.5.2 ........................................................................................... 350
Bilaga A4.6.1 ........................................................................................... 353
Bilaga A4.6.2 ........................................................................................... 354
Bilaga A4.6.3 ........................................................................................... 355
Bilaga A4.6.4 ........................................................................................... 359
Bilaga A4.6.5 ........................................................................................... 360
Bilaga A4.6.6 ........................................................................................... 362
Bilaga A4.6.7 ........................................................................................... 367
Bilaga A4.7.1 ........................................................................................... 372
Bilaga A4.7.2 ........................................................................................... 375
Bilaga A4.7.3 ........................................................................................... 381
Bilaga A5.1.1 ........................................................................................... 384
Bilaga A5.1.2 ........................................................................................... 386
Bilaga A5.1.3 ........................................................................................... 390
Bilaga A5.1.4 ........................................................................................... 397
Bilaga A5.2.1 ........................................................................................... 400
Bilaga A5.2.2 ........................................................................................... 401
Bilaga A5.2.3 ........................................................................................... 406
Bilaga A5.3.1 ........................................................................................... 412
Bilaga A5.3.2 ........................................................................................... 414
Bilaga A5.4.1 ........................................................................................... 419
Bilaga A5.4.2 ........................................................................................... 421
Bilaga A5.4.3 ........................................................................................... 425
2010/11:KU20
2

BILAGA
Del 2 Utredningsmaterial
Bilaga A1.1.1
2010/11:KU20
3

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
4

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
5

Bilaga A1.1.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
6

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
7

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
8

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
9

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
10

Bilaga A1.1.3
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
11

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
12

Bilaga A1.1.4
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
13

Bilaga A1.2.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
14

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
15

Bilaga A1.2.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
16

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
17

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
18

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
19

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
20

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
21

Bilaga A1.3.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
22

Bilaga A1.3.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
23

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
24

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
25

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
26

Bilaga A1.4.1
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
27

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
28

Bilaga A1.4.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
29

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
30

Bilaga A1.5.1
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
31

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
32

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
33

Bilaga A1.5.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
34

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
35

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
36

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
37

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
38

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
39

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
40

Bilaga A1.6.1
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
41

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
42

Bilaga A1.6.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
43

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
44

Bilaga A1.6.3
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
45

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
46

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
47

Bilaga A2.1.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
48

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
49

Bilaga A2.1.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
50

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
51

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
52

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
53

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
54

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
55

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
56

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
57

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
58

Bilaga A2.1.3
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
59

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
60

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
61

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
62

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
63

Bilaga A2.1.4
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
64

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
65

Bilaga A2.2.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
66

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
67

Bilaga A2.2.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
68

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
69

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
70

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
71

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
72

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
73

Bilaga A2.3.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
74

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
75

Bilaga A2.3.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
76

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
77

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
78

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
79

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
80

Bilaga A2.3.3
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
81

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
82

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
83

Bilaga A2.4.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
84

Bilaga A2.4.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
85

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
86

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
87

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
88

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
89

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
90

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
91

Bilaga A2.5.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
92

Bilaga A2.5.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
93

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
94

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
95

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
96

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
97

Bilaga A2.5.3
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
98

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
99

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
100

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
101

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
102

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
103

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
104

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
105

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
106

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
107

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
108

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
109

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
110

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
111

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
112

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
113

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
114

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
115

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
116

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
117

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
118

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
119

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
120

Bilaga A2.5.4
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
121

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
122

Bilaga A2.5.5
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
123

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
124

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
125

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
126

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
127

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
128

Bilaga A2.6.1
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
129

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
130

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
131

Bilaga A2.6.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
132

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
133

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
134

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
135

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
136

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
137

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
138

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
139

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
140

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
141

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
142

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
143

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
144

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
145

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
146

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
147

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
148

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
149

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
150

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
151

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
152

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
153

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
154

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
155

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
156

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
157

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
158

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
159

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
160

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
161

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
162

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
163

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
164

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
165

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
166

Bilaga A2.6.3
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
167

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
168

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
169

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
170

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
171

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
172

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
173

Bilaga A2.6.4
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
174

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
175

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
176

Bilaga A3.1.1
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
177

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
178

Bilaga A3.1.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
179

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
180

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
181

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
182

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
183

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
184

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
185

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
186

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
187

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
188

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
189

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
190

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
191

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
192

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
193

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
194

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
195

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
196

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
197

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
198

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
199

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
200

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
201

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
202

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
203

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
204

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
205

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
206

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
207

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
208

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
209

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
210

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
211

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
212

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
213

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
214

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
215

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
216

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
217

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
218

Bilaga A3.1.3
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
219

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
220

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
221

Bilaga A3.2.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
222

Bilaga A3.2.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
223

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
224

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
225

Bilaga A3.3.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
226

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
227

Bilaga A3.3.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
228

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
229

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
230

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
231

Bilaga A4.1.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
232

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
233

Bilaga A4.1.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
234

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
235

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
236

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
237

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
238

Bilaga A4.1.3
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
239

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
240

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
241

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
242

Bilaga A4.1.4
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
243

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
244

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
245

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
246

Bilaga A4.1.5
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
247

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
248

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
249

Bilaga A4.1.6
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
250

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
251

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
252

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
253

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
254

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
255

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
256

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
257

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
258

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
259

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
260

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
261

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
262

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
263

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
264

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
265

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
266

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
267

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
268

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
269

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
270

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
271

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
272

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
273

Bilaga A4.1.7
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
274

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
275

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
276

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
277

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
278

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
279

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
280

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
281

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
282

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
283

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
284

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
285

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
286

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
287

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
288

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
289

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
290

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
291

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
292

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
293

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
294

Bilaga A4.1.8
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
295

Bilaga A4.1.9
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
296

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
297

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
298

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
299

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
300

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
301

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
302

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
303

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
304

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
305

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
306

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
307

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
308

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
309

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
310

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
311

Bilaga A4.2.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
312

Bilaga A4.2.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
313

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
314

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
315

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
316

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
317

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
318

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
319

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
320

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
321

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
322

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
323

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
324

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
325

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
326

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
327

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
328

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
329

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
330

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
331

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
332

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
333

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
334

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
335

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
336

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
337

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
338

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
339

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
340

Bilaga A4.3.1
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
341

Bilaga A4.3.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
342

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
343

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
344

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
345

Bilaga A4.4.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
346

Bilaga A4.4.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
347

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
348

Bilaga A4.5.1
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
349

Bilaga A4.5.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
350

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
351

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
352

Bilaga A4.6.1
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
353

Bilaga A4.6.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
354

Bilaga A4.6.3
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
355

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
356

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
357

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
358

Bilaga A4.6.4
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
359

Bilaga A4.6.5
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
360

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
361

Bilaga A4.6.6
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
362

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
363

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
364

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
365

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
366

Bilaga A4.6.7
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
367

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
368

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
369

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
370

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
371

Bilaga A4.7.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
372

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
373

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
374

Bilaga A4.7.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
375

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
376

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
377

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
378

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
379

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
380

Bilaga A4.7.3
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
381

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
382

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
383

Bilaga A5.1.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
384

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
385

Bilaga A5.1.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
386

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
387

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
388

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
389

Bilaga A5.1.3
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
390

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
391

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
392

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
393

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
394

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
395

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
396

Bilaga A5.1.4
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
397

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
398

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
399

Bilaga A5.2.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
400

Bilaga A5.2.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
401

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
402

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
403

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
404

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
405

Bilaga A5.2.3
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
406

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
407

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
408

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
409

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
410

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
411

Bilaga A5.3.1
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
412

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
413

Bilaga A5.3.2
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
414

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
415

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
416

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
417

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
418

Bilaga A5.4.1
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
419

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
420

Bilaga A5.4.2
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
421

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
422

DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
423

2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
424

Bilaga A5.4.3
DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL BILAGA 2010/11:KU20
425

Tryck: Elanders, Vällingby 2011
2010/11:KU20 BILAGA DEL 2 UTREDNINGSMATERIAL
426

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.