Processrättsliga frågor

Betänkande 2010/11:JuU9

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 30 motionsyrkanden som har väckts under den allmänna motionstiden 2010 och som huvudsakligen handlar om frågor som ligger inom ramen för processrätten. Motionerna avser bl.a. olika förundersökningsfrågor samt frågor om rättshjälp och nämndemän. Samtliga motioner avstyrks.

I betänkandet finns tio reservationer (S, MP, SD, V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Översyn av rättshjälpslagen m.m.

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju256, 2010/11:Ju268 och 2010/11:Ju295.

Reservation 1 (S, MP, V)

2.

Rättshjälp i vissa typer av mål

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K402 yrkande 2, 2010/11:Ju228 och 2010/11:Ju254.

3.

Straffansvar för osanna uppgifter under förundersökningen

Riksdagen avslår motion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-02-03 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-09 Trycklov: 2011-02-09 Bordläggning 1: 2011-02-28 Bordläggning 2: 2011-03-01 Behandling: 2011-03-02 Avgörande: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (20 anföranden)