Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:691 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/03444/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:691 av Jens Holm (V)
Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar

Jens Holm har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till ett genomförande av direktiv 2018/645 för att möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel.

Innan förare med endast B-behörighet kan ges möjlighet att framföra fordon överstigande 3,5 ton men inte över 4,25 ton, förutsatt att viktökningen uteslutande beror på det alternativa framdrivningssystemet, måste en djupare konsekvensanalys genomföras. I en sådan analys bör framför allt konsekvensen på trafiksäkerheten, miljö och klimat, reglernas kontrollerbarhet och behov framgå. Sverige ska även först samråda med kommissionen innan ett beslut kan fattas.

För närvarande bereds den frågan inom Regeringskansliet.

Stockholm den 9 januari 2020

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-19)