Utredning av medicinska åldersbedömningar

Skriftlig fråga 2018/19:891 av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De medicinska åldersbedömningar som används för att bestämma ensamkommande asylsökandes ålder har länge varit föremål för debatt.

Kritiken har varit kraftig mot de metoder som används och mot regeringens och ansvariga myndigheters ovilja att agera. Rättsläkare har lämnat Rättsmedicinalverket (RMV) – den myndighet som är ansvarig för de medicinska åldersbedömningarna – i protest mot att myndigheten håller fast vid en rättsosäker metod. Svenska och internationella experter och statistiker har riktat allvarlig kritik mot RMV:s agerande.

Efter att Svenska Läkaresällskapet, Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Barnläkarföreningen krävt en utredning av metoderna meddelade regeringen i april 2019 att en sådan ska tillsättas. Under tiden kommer RMV att fortsätta att använda metoden, och tidigare fattade beslut ska än så länge gälla.

Kritiken mot RMV är befogad, men det är regeringen som bär det yttersta ansvaret. Bedömningen av ålder har mycket stor påverkan på den enskildes möjlighet att få uppehållstillstånd. Att hantera dessa frågor så långsamt och prioritera dem så lågt som regeringen gör är oförsvarligt.

Över fyra månader efter att regeringen meddelade att den skulle tillsätta en utredning finns ingen utredning på plats. Vänsterpartiet menar att regeringen måste ta sitt ansvar och skyndsamt agera för att en utredning kommer på plats och att utredningen också bör granska regeringens eget ansvar i frågan.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser statsrådet att tillsätta den aviserade utredningen om de medicinska åldersbedömningarna?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-08-16 Överlämnad: 2019-08-19 Anmäld: 2019-08-29 Sista svarsdatum: 2019-09-02 Svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga