Nr 1—3. Andra kammarens allmänna beredningsutskotts utlåtande nr 1

Abus utlåtande 1952:Abu1

Planerat beslutsdatum:

Hela utlåtandet

Ärendets gång