Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Socialutskottets bet 2012/13:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2013

Beslut

Ny lag om hälso- och sjukvård till personer i Sverige utan tillstånd (SoU20)

En ny lag ska reglera landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Beslutet innebär att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Det innebär vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen får dessutom möjlighet att erbjuda vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, upp till samma nivå som för bosatta.

Landstingen ska erbjuda barn som vistas i landet utan tillstånd samma vård som bosatta och asylsökande barn. Det innebär subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-02
Justering: 2013-05-16
Betänkande publicerat: 2013-05-16
Trycklov: 2013-05-16
Reservationer 6
bet 2012/13:SoU20

Ny lag om hälso- och sjukvård till personer i Sverige utan tillstånd (SoU20)

En ny lag ska reglera landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Förslaget innebär att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Det innebär vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen får dessutom möjlighet att erbjuda vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, upp till samma nivå som för bosatta.

Landstingen ska erbjuda barn som vistas i landet utan tillstånd samma vård som bosatta och asylsökande barn. Det innebär subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-22
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So11 av Per Ramhorn (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M102005
MP24001
FP21003
C21002
SD02000
V17002
KD16003
Totalt30320026

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1) lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd,
2) lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
3) lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
4) lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
5) lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:109 punkterna 1-5 och avslår motionerna
2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:So12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1110010
M102005
MP24001
FP20004
C21002
SD00200
V01702
KD16003
Totalt1841812027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Uppgiftsskyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M102005
MP24001
FP21003
C21002
SD00200
V01702
KD16003
Totalt286172026

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Riktlinjer om vård för papperslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 5 (S)

5. Uppföljning och utvärdering av den nya lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 6 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M101006
MP24001
FP21003
C21002
SD00200
V00172
KD16003
Totalt1831023727

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag