Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2020

Beslut

Ökade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse (JuU6)

Lättare att förvandla böter till fängelse

Från den 1 januari 2021
ska det bli lättare
att förvandla böter till fängelsestraff.

Böter kan bli fängelse
om en person vägrar att
betala sina böter.

Böter ska förvandlas till fängelse om de inte har kunnat drivas in på grund av trots från den bötfällde. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att kravet på att det ska vara uppenbart att den bötfällde på grund av trots inte betalat sina böter tas bort. Syftet med lagändringen är att öka möjligheten att förvandla obetalda böter till fängelse.

Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ökade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse (JuU6)

Böter ska förvandlas till fängelse om de inte kunnat drivas in på grund av trots från den bötfällde. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att kravet på att det ska vara uppenbart att den bötfällde på grund av trots inte betalat sina böter tas bort. Syftet med lagändringen är att öka möjligheten att förvandla obetalda böter till fängelse.

Lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.