Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2016

Beslut

Ja till pengar till rättsväsendet (JuU1)

Pengar till Polisen

Riksdagen beslutar om hur
statens pengar ska användas.
På hösten lämnar regeringen
in förslag till riksdagen på hur
staten ska använda sina pengar.

Nu har riksdagen sagt ja till
regeringens förslag på hur
pengarna som ska gå till det
som kallas för rätts-väsendet
ska fördelas.

Rätts-väsendet är till exempel
polisen, fängelserna och
domstolarna.

Mest pengar går till polisen.
Kriminal-vården, som har hand
om fängelserna, får också mycket
pengar.

Riksdagen gav också regeringen
flera uppdrag.

Till exempel vill riksdagen att det
ska finnas poliser på fler platser
i Sverige i framtiden.

Riksdagen vill också att de personer
som går på polis-utbildningen ska
få träna mer på hur det är att
jobba som polis på riktigt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten inom utgiftsområdet Rättsväsendet. Sammanlagt går 42,5 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till Polismyndigheten (21,9 miljarder), Kriminalvården (8,3 miljarder) och Sveriges domstolar (5,5 miljarder).

Riksdagen riktade även sammanlagt åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om

 • en lokalt förankrad polis
 • fler områdespoliser och kommunpoliser
 • vikten av polisens närvaro i brottsutsatta områden
 • mer praktik i polisutbildningen
 • brott mot äldre
 • statistik om brott mot äldre
 • kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet
 • åtgärder mot bedrägeribrott

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Bifall till motioner om en lokalt förankrad polis, fler områdespoliser och kommunpoliser, vikten av polisens närvaro i brottsutsatta områden, mer praktik i polisutbildningen, brott mot äldre, kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet, statistik om brott mot äldre och åtgärder mot bedrägeribrott. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

94 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-22
Justering: 2016-12-01
Trycklov: 2016-12-02
Reservationer 40
Betänkande 2016/17:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2016-11-22, 2016-10-27

Ja till pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten inom utgiftsområdet Rättsväsendet. Sammanlagt går 42,5 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till Polismyndigheten (21,9 miljarder), Kriminalvården (8,3 miljarder) och Sveriges domstolar (5,5 miljarder).

Justitieutskottet föreslår även att riksdagen riktar sammanlagt åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om

 • en lokalt förankrad polis
 • fler områdespoliser och kommunpoliser
 • vikten av polisens närvaro i brottsutsatta områden
 • mer praktik i polisutbildningen
 • brott mot äldre
 • statistik om brott mot äldre
 • kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet
 • åtgärder mot bedrägeribrott

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-06
Debatt i kammaren: 2016-12-07
4

Beslut

Beslut: 2016-12-07
67 förslagspunkter, 57 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 7 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 4 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 4 punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 2, 3, 5, 12 och 18,

2016/17:1080 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1-3 och 5-9,

2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1, 8, 12 och 15,

2016/17:1536 av Andreas Carlson m.fl. (KD),

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2016/17:2230 av Kent Ekeroth m.fl. (SD),

2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2302 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD),

2016/17:2554 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1 och 7,

2016/17:3310 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1-8,

2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 4, 5 och 43,

2016/17:3426 av Roger Haddad m.fl. (L) och

2016/17:3447 av Johan Hedin och Rickard Nordin (båda C).

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kronor under 2018-2022.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 4 punkt 2.

2. Arbetet mot vardagsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10,

2016/17:3230 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 22 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 76 0 8
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 182 124 0 43


3. Brott mot och av unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

4. Övriga frågor om prioritering av arbetet mot olika slags brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:612 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1842 av Elisabeth Svantesson (M),

2016/17:2079 av Edward Riedl (M),

2016/17:2335 av Johnny Skalin (SD) och

2016/17:2943 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2-4.

5. Lokala ledningsresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 3 (M, C)

6. En effektivare polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:433 av Boriana Åberg (M),

2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 4 (M, C, KD)

7. Polismyndighetens byråkrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:128 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD) yrkande 2.

8. Tydliga och mätbara mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 9 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 5 (M, C, KD)

9. Lokalt förankrad polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om en lokalt förankrad polis och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 7.

10. Polisens närvaro på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:438 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:999 av Sotiris Delis (M),

2016/17:2668 av Saila Quicklund (M),

2016/17:2846 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD) yrkande 1 och

2016/17:2997 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1, 2 och 4.

Reservation 6 (SD)

11. Minst en polisstation i varje kommun m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:128 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD) yrkande 1 och

2016/17:2846 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD) yrkandena 2-5.

12. Fler områdespoliser och kommunpoliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om fler områdespoliser och kommunpoliser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4 och

2016/17:1080 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

bifaller delvis motionerna

2016/17:380 av Hans Hoff (S) och

2016/17:2290 av Thomas Finnborg (M).

13. Brottsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 286 19 0 44


14. Lokal- och personkännedom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S).

15. Samverkansöverenskommelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 8 (M)

16. Medborgarlöften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 14 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 76 0 8
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 182 124 0 43


17. Polisens närvaro i brottsutsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om polisens närvaro i brottsutsatta områden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 15 och 16,

2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 10 och 12 samt

bifaller delvis motionerna

2016/17:881 av Anders Österberg (S) och

2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S).

18. Polisnärvaro på platser med ökad risk för sexuella ofredanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 10 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 76 0 8
SD 39 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 229 76 0 44


19. Deltidspoliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2662 av Carl Schlyter (MP),

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 11 (M, C)

20. Antagningen till polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2016/17:1356 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M),

2016/17:2442 av Kent Ekeroth (SD) och

2016/17:2997 av Cecilia Widegren (M) yrkande 3.

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 76 0 0 8
SD 0 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 14 1 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 265 41 0 43


21. Mer praktik i polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om mer praktik i polisutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:1080 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 101 0 11
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 8
MP 0 23 0 2
C 19 0 0 3
V 0 17 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 164 141 0 44


22. Geografisk placering av polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:985 av Anders Österberg m.fl. (S),

2016/17:1226 av Lotta Olsson (M),

2016/17:1618 av Marie Granlund m.fl. (S),

2016/17:3138 av Cecilia Widegren (M) och

2016/17:3213 av Annika Eclund m.fl. (KD, M, C).

23. Gemensam grundutbildning inom polisen, Tullverket och Kustbevakningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3239 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

24. Utbildning i beteendevetenskap och psykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:360 av Finn Bengtsson och Mikael Cederbratt (båda M).

25. Strategi för polisens personalbehov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1551 av Tina Ghasemi (M).

26. Polisens arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:168 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 14 (V)

27. Kommunal polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:430 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2036 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 1 och

2016/17:2781 av Sofia Damm (KD).

28. Trafikpolisens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:570 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2016/17:747 av Sten Bergheden (M),

2016/17:1757 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD),

2016/17:2074 av Edward Riedl (M) och

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 15 (M, SD)

29. Trafikpolisens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S) och

2016/17:2286 av Thomas Finnborg (M).

30. Trafikvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2028 av Kristina Yngwe (C).

31. Tillräckliga resurser för nykterhetskontroller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 16 (KD)

32. Attacker mot blåljuspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:4 av Robert Stenkvist m.fl. (SD),

2016/17:431 av Boriana Åberg (M),

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1 och

2016/17:1833 av Elisabeth Svantesson (M).

Reservation 17 (M, C, L, KD)

33. Polisens samverkan med hemvärnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4 och

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 18 (M, SD)

34. Stärk polisens förmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 19 (C, KD)

35. Brott mot äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om brott mot äldre och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 20 (S, MP, V)

36. Säkerheten på asylboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 19.

37. Ökade resurser till avvisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 21 (SD, KD)

38. Våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 22 (KD)

39. Kriminell djurrättsaktivism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3298 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1.

40. Extern tillsyn av polisen och Kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 23 (M, C, KD)

41. Polisarbetets meritvärdering vid ansökan om tingstjänstgöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:71 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 2.

42. Placering av häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:829 av Michael Svensson (M).

43. Brottskoder och statistik om gärningsmäns nationalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1653 av Stefan Jakobsson (SD),

2016/17:1938 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2117 av Betty Malmberg (M),

2016/17:2305 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD),

2016/17:2319 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) och

2016/17:2578 av Jan Ericson (M).

Reservation 24 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 75 1 0 8
SD 0 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 265 41 0 43


44. Kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4.

45. Statistik om brott mot äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om bättre statistik om brott mot äldre och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.

46. Statistik om angrepp mot blåljuspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 25 (M, SD, C, KD)

47. Höjning av avgiften till Brottsofferfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2849 av Tuve Skånberg (KD).

48. Rättsväsendets it-kunskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:897 av Hanna Westerén m.fl. (S) och

2016/17:2857 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 26 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 76 0 0 8
SD 40 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 291 14 0 44


49. Åtgärder mot bedrägeribrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om åtgärder mot bedrägeribrott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1 och 3.

Reservation 27 (S, MP, V)

50. Arbete mot it-relaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:168 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 42 och 44.

Reservation 28 (M, C, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (M, C, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 76 0 8
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 0 16 0 5
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 194 110 0 45


51. Kunskaper om brott mot personuppgiftslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2857 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 29 (KD)

52. En nationell djurskyddspolis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:172 av Richard Jomshof och Markus Wiechel (båda SD),

2016/17:1344 av Hanna Wigh (SD) yrkande 2,

2016/17:2452 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3 samt

2016/17:3300 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 30 (SD)

53. Djurskyddspoliser i polisens nya organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1018 av Sofia Arkelsten (M).

54. Kunskapslyft när det gäller unga brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1538 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 31 (KD)

55. Återkoppling till målsägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3230 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8 och

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 32 (M, C)

56. Polisens svarstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2997 av Cecilia Widegren (M) yrkande 5 och

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 33 (M, C, L, KD)

57. Särskild utbildning för den som hör eller förhör barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 34 (L)

58. Utbildning om våld i samkönade relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:954 av Anders Österberg m.fl. (S) yrkande 2.

59. Förbättrad kunskap om hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 39.

Reservation 35 (M)

60. Polisens trafikövervakande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 20 och 21.

Reservation 36 (M, KD)

61. Kompetens vid utredning av miljöbrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3236 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.

Reservation 37 (M, C, L, KD)

62. Kompetens för att utreda narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 38 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 76 0 8
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 229 76 0 44


63. Kompetens för att spåra och förverka brottsvinster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:356 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M).

64. Ökad specialisering av domstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1578 av Jan Ericson (M).

65. Nämndemännens kunskaper om sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 39 (C)

66. Hbtq-certifiera enheter inom Kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:730 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 40 (V)

67. Utredning om vittnesskyddsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:289 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M).