Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2013

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 40 miljarder kronor till rättsväsendet för 2014.

De största anslagen är:

  • polisorganisationen - drygt 21 miljarder kronor
  • Sveriges Domstolar - drygt 5 miljarder kronor
  • Kriminalvården - knappt 8 miljarder kronor

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, blir en del av den nya polismyndighet som bildas den 1 januari 2015. Samtidigt blir Säkerhetspolisen en egen myndighet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-10-22, 2013-10-24, 2013-11-14

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 40 miljarder kronor till rättsväsendet för 2014.

De största anslagen är:

  • polisorganisationen - drygt 21 miljarder kronor
  • Sveriges Domstolar - drygt 5 miljarder kronor
  • Kriminalvården - knappt 8 miljarder kronor

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, blir en del av den nya polismyndighet som bildas den 1 januari 2015. Samtidigt blir Säkerhetspolisen en egen myndighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.